Program

W pięknym miejscu

Centrum Wikliniarstwa mieści się w zabytkowym budynku z 1890 r. w stylu eklektycznym, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego. Obiekt znajduje się na obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego Rudnika nad Sanem oraz wpisany jest do rejestru zabytków.

W wyremontowanym gmachu utworzono sale wystawowe, pomieszczenia biblioteczne, czytelnię, pracownię plastyczną i punkt informacji. W salach wystawowych urządzono ekspozycje: wikliny artystycznej, wyrobów użytkowych, historii koszykarstwa, historyczno – etnograficzną i galerię malarstwa.

Od momentu powstania w 2007 r. po dzień dzisiejszy Centrum jako instytucja powołana m.in. do ochrony tradycji pełni kluczową rolę w zakresie:

 • odkrywania i dokumentowania historii poprzez prowadzenie archiwum i wydawnictw dokumentów, organizację stałej wystawy na temat historii wikliniarstwa, organizację prelekcji i składania każdego roku wiązanki kwiatów hr. Ferdynanda Hompescha,
 • podtrzymywania i popularyzacji poprzez organizację pokazów plecionkarstwa, warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • promocji trendów w wikliniarstwie poprzez organizację plenerów i wystaw.

Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży

Centrum Wikliniarstwa szczególną opieką objęło dzieci i młodzież, żeby uczyć wikliniarstwa i rozwijać pasje
do kultywowania tradycji. Oto wybrane wydarzenia:

 • Pokazy wiklinowej mody w Lublinie (2008 r.) i Warszawie (2011 r.)
 •  „Twórcze spotkania z haftem, ceramiką i plecionkarstwem” – warsztaty wikliniarskie dla młodzieży z p. Marcinem Jakubowskim w 2018 r.
 • Pokaz wyplatania w Publicznej Szkole Podstawowej nr. 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie w 2020 r.
 • Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży z p. Henryką Działak w 2021 r.

Cenne eksponaty

Tradycja i nowoczesność mogą się nawzajem uzupełniać. Obie wnoszą do naszego życia coś cennego i ważnego. Większość z nas nieustannie śledzi najnowsze trendy, chcąc być z nimi stale na czasie. Unikalne rozwiązania prezentowane na targach czy dzieła znanych projektantów zawsze działają na nas bardzo pobudzająco. Tak też jest
i z naszą wikliną. Doskonałym przykładem na to, że rudnicka wiklina znana jest na całym świecie jest elewacja polskiego pawilonu na Expo 2005 w Aichi w Japonii.

Projekt zakładał wykorzystanie naturalnego materiału jakim jest wiklina, do wykonania pierwszej na świecie elewacji budynku. Ogłoszono ogólnopolski przetarg, który wygrały Zakłady Koszykarskie DELTA. Dwunastu utalentowanych wikliniarzy z Rudnika, Łowiska i Grobel przez dwa lata wyplatało wikliną 700 metalowych konstrukcji o łącznej powierzchni 810 m2. Do produkcji użyta została biała wiklina – moczarkowana, a następnie wytrawiona chemicznie
dla uzyskania wymaganego koloru. Każda część elewacji była zabezpieczona środkami ognioodpornymi. Projekt został zrealizowany perfekcyjnie, polski pawilon cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Kosze XXL

Na uwagę zasługuje zestaw eksponatów pod nazwą: „Kosze XXL”, powstałych podczas Ogólnopolskich Warsztatów Innowacyjnego Wikliniarstwa – WIKLINA – siła tradycji i nowoczesności. Kosze zaprojektowała artysta plastyk Anna Carpenter z Warszawy, a wykonała firma „PATKAR” z Rudnika nad Sanem.

Projekty związane z promocją tradycji wikliniarskiej

 • Prelekcja p. Janusza Chmiela nt. działalności hr. Ferdynanda Hompescha – prekursora wikliniarstwa w Rudniku
  nad Sanem w 2007 r.
 • III Międzynarodowy Plener Artystyczny – Wiklina 2008 Rudnik nad Sanem
 • Wystawa wikliny użytkowej i artystycznej ze zbiorów Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w Jarosławiu w 2009 r.
 • Wystawa wikliny artystycznej i użytkowej ze zbiorów Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w Busku Zdroju
  w 2009 r.
 • I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem w 2009 r.                   
 • Wystawa wikliny artystycznej i użytkowej ze zbiorów rudnickiego Centrum Wikliniarstwa w warszawskiej Galerii „Aktyn” w 2009 r.
 • Studencki plener artystyczny „Między ziemią a niebem” w 2009 r. 
 • „Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie” w 2010 r.
 • Warsztaty wikliniarskie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2010 r.
 • Warsztaty wikliniarskie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w 2011r.
 • Wystawa „Wiklinowe Cztery Pory Roku” firmy HEJS z Rudnika nad Sanem w 2015 r.
 • Wystawa wikliny artystycznej p. Elżbiety Bis z Rudnika nad Sanem w 2019 r.

Wystawy

Obejrzeć tu można stałe wystawy: historyczną, archeologiczną i etnograficzną oraz zmienne ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej. Tutejsza galeria malarstwa prezentuje wciąż zmieniające się wystawy rzeźby, rysunku, grafiki, tkaniny artystycznej, fotografii, kowalstwa artystycznego, malarstwa… artystów z Polski i zagranicy.

Pod okiem fachowców można dotknąć eksponatów, a nawet samodzielnie wypleść wiklinowy drobiazg. Przekonacie się, że z wikliny można zrobić prawie wszystko!

Centrum Wikliniarstwa jest placówką przyjazną dla wszystkich turystów odwiedzających Polską Stolicę Wikliny. Obiekt przystosowany jest do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy gminy Rudnik nad Sanem mogą zwiedzać wystawy bezpłatnie w godzinach pracy Centrum Wikliniarstwa i Biblioteki.

Zwiedzanie

 • Zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa (ok. 45 min.), bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 8 zł
 • Prezentacja multimedialna lub film: 3 zł/osoba
 • Pokaz wyplatania (30 min.): 5 zł/osoba
 • Nauka wyplatania (grupa do 20 osób, 1,5 godz.): 10 zł/osoba
 • Warsztaty wikliniarskie (6 godz., grupa do 20 osób): dzieci i młodzież: 18 zł/ osoba, dorośli: 28 zł/osoba
 • Wycieczka szlakiem wiklinowych rzeźb (grupa do 20 osób): 50 zł

Zwiedzanie grupowe możliwe jest w godzinach pracy administracji po uprzednim zgłoszeniu i rezerwacji (grupa min. 15 osób) – grupy zorganizowane prosimy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem – istnieje możliwość zakupu gadżetów reklamowych (wyroby wiklinowe od 4 zł, folder 15 zł, widokówki 2,50 zł/szt.)

Godziny zwiedzania:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek- piątek: 8.00 – 18.00
Sobota: nieczynne (wyłącznie dla grup zorganizowanych, po uprzednim zgłoszeniu, min. 3 dni wcześniej)
Niedziela: 13.00 – 17.00
(od 1 maja do 30 września: niedziela, 14.00 – 18.00)

Kontakt:

Informacja:
tel. 15 649 26 13
Dyrektor:
Anna Straub, tel. 15 649 26 12
Biblioteka:
tel. 15 649 26 14

e-mail: mokrudnik@interia.pl
www: www.mokrudnik.pl

Odkryj wiklinę

U nas zobaczysz jak wygląda wiklina w naturze i jakie cuda potrafimy z niej wyplatać

Skip to content