Centrum Caritas

Starszy mężczyzna ubrany w koszule w kratę trzyma w ręce fragment wikliny.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Co robimy

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia w jedenastu pracowniach, w tym pracowni wikliniarskiej.

Podczas zajęć w pracowni wikliniarskiej uczestnicy:

  • poznają różne materiały plecionkarskie i sposoby postępowania z nimi,
  • opanowują kilka rodzajów splotów,
  • wykonują wyplatane dekoracje (serca, kwiaty, oprawkę na szklanki),
  • wyplatają koszyki.

Spośród technik rękodzieła wyplatanie należy do tych najbardziej relaksujących, przyjemnych i dających satysfakcję. Dzięki prostym materiałom i minimalnej liczbie narzędzi można wypleść unikatowe, piękne i trwałe przedmioty artystyczne i użytkowe.

Poprzez zajęcia w pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują uczestników do podjęcia pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami na uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Odkryj wiklinę

U nas zobaczysz jak wygląda wiklina w naturze i jakie cuda potrafimy z niej wyplatać

Skip to content