Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów

18 maja 2024 r. grupa z Dzielnicowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów zwiedziła Centrum Wikliniarstwa oraz wzięła udział w pokazie wyplatania.

Odkryj wiklinę

U nas zobaczysz jak wygląda wiklina w naturze i jakie cuda potrafimy z niej wyplatać

Skip to content